Nasıl Kullanılır?

pocket nanny Kullanım Şekli

ZAMANLAYICI 1 | 2 | 3 | 4 |Her zamanlama bir önceki beslenme, uyku, alt değiştirme ve diğer ihtiyacının üzerinden ne kadar süre geçtiğini gösterir. Kullanmak için bir zamanlayıcı düğmesine bir kez basıp bırakmanız yeterlidir. Bu zamanlayıcı sıfırlanacak ve tekrar saymaya başlayacaktır. Bir zamanlayıcı kullanımdayken, kolon (:) saatler ve dakikalar arasında yanıp söner.
1. Son bez değişikliğinden beri geçen süre
2. Son beslenmeden beri geçen süre
3. Uyandığından / uyuduğundan beri geçen süre
4. Bonus zamanlayıcısı – başka bir kullanım için (ilaç vb diğer ihtiyacı)

OPSİYONEL HATIRLATICI ALARMLAR 1 | 2 | 3 | 4 |
Her zamanlayıcının isteğe bağlı bir hatırlatma alarmı vardır. Bir hatırlatıcı alarmı kurmak için:
Bir zamanlayıcı düğmesini 3 saniye basılı tutun.
* Zaman sınırını ayarlamak için, istediğiniz zaman sınırı görüntülenene kadar zamanlayıcı düğmesini basılı tutun. (Not: maksimum süre sınırı 24:00 saattir. Ekran O: FF gösterdiğinde, bu alarm devre dışı bırakılır)
* İstenilen zaman sınırı görüntülendiğinde, zamanlayıcı düğmesine basmayı bırakın. Ekran 5 saniye boyunca yanıp sönmeye devam eder ve ardından 00: 00’a döner. Zamanlayıcı şimdi yeniden başlatmaya hazır. Başlamak için zamanlayıcı düğmesine tekrar basın.
Zaman sınırına ulaşıldığında, zamanlayıcı düğmesi yanacak ve alarm çalacaktır. (Not: alarm maksimum 30 saniye boyunca çalacaktır;
alarm hoparlörünü devre dışı bırakmak için anahtarı 5 kapalı konuma getirin.) Bir hatırlatma alarmını kabul etmek için, uygun zamanlayıcı düğmesine basın; zamanlayıcı sıfırlanacak ve tekrar saymaya başlayacaktır. (Not: Bir zamanlayıcı, hatırlatıcı alarm ayarına ulaşmadan önce sıfırlanırsa, alarm devreye girmeyecektir.)

Diğer Özellikler: 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5. Sessiz Anahtarı: alarm hoparlörünü etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için kullanın
6. Arka Işık: Ekranı ve düğmeleri 5 saniye süreyle aydınlatır
7. Nightlight: el feneri veya gece lambası olarak kullanın. Açmak için bir kez basın, kapatmak için tekrar basın. Açık bırakılırsa, gece lambası 7 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
8. Düğme Kilidi: yanlışlıkla sıfırlamayı önlemek için zamanlayıcı düğmelerini kilitler.